Nástěnka

Interní nástěnka členů sboru. Vstup do facebookové uzavřené skupiny členů sboru Chorea Corcontica. Přístup je umožněn pouze členům sboru, kteří si požádali o zařazení do skupiny. Zde je vedena interní komunikace uvnitř sboru.

Kalendář

Kalendář s interním plánem sborových aktivit. Plný přístup ke všem příspěvkům je umožěn pouze členům sboru.

Knihovna not

Přístup k souborům not a dalším materiálům je umožěn pouze členům sboru.

bootstrap website templates

© Sister's&brother's 2017 - All Rights Reserved