online website builder

Smíšený pěvecký sbor Chorea Corcontika z Trutnova pro Vás připravuje nová jarní a letní vystoupení. Viz. MENU: Akce

Příběhy v srdcích

Do lidských srdcí píšeme příběhy.
Do srdcí lidi kolem nás.
Neseni mořem, za vzdálené břehy,
kam odnáší nás věčný čas.
Jen pišme tiše další stránku,
každý den novou, poctivou,
ať naše skutky hřejí schránku,
ať v tichých srdcích spočinou.
Tak pišme s láskou i obětí,
ze srdce totiž nejde trhat list.
Po celý život budou tvé děti,
ze svého nitra tvůj příběh číst. 
Novinka: Povídání se Zdeněk Möglichem