Neony nemají svatozář,
na modrém nebi hledal jsem Tvou tvář.
Našel jsem píseň ticha.

                                                                                                                       

  
                                                                     
                                                    


 

Built with ‌

Website Builder Software