Adventní a vánoční koncerty   
         Chorea Corcontica


Úterý       5.12.2023 18:00  Domov pro seniory Trutnov R.Frimla
Neděle   10.12.2023 17:00  Kostel Nejsvětější trojice Hostinné
Středa   13.12.2023 19:00  Síň Bohuslava Martinů Trutnov
Sobota  16.12.2023 16:00  Starý Rokytník - Kostel svatého Šimona a Judy
Neděle  14.01.2024 15:00  Koncert pro tříkrálovou sbírku Kostel Narození Panny Marie Trutnov

                                                                                                            

 

No Code Website Builder