Adventní a Vánoční  koncerty 2022/23


 Adventní koncerty                                                 
 6.12.2022  18:00  Domov seniorů ul.Rudolfa Frimla Trutnov
 8.12.2022  18:00  Kaple sv. Tekly Babí
11.12.2022  16:00  Kostel sv. Josefa Slavětín u Radvanic
12.12.2022  19:00  Síň Bohuslava Martinů Trutnov
28.12.2022 18:00  Starý Rokytník Kostel svatých apoštolů Šimona a Judy

    8.1.2023 15:00 Koncert pro tříkrálovou sbírku kostel Narození Panny Marie - Trutnov


Designed with ‌

Landing Page Builder