Externí odkazy

Chorea Corcontica je registrována v těchto databázích

                         

Unie českých pěveckých sborů

Střešní organizace pro sborový zpěv v České republice byla založena před více než čtyřiceti lety, aby podporovala a propagovala český sborový zpěv. Sdružuje české neprofesionální pěvecké sbory.

Náodní sborová databáze 

Národní sborová databáze-Jejím posláním je digitalizovat kulturní obsah jako součást nehmotného kulturního dědictví a přispět k poznání minulosti. Je zde veden seznam zde registrovaných sborů a sbormistrů

Mobirise