Mobirise


Toulání po rodném kraji
s Karlem Vojáčkem
březen 2017

Ahoj Karle zaujaly mě tvoje nové příspěvky na you tube, které jsi pojmenoval „Rodným krajem“. Jestli jsem dobře hledal, nalezl jsem tam celkem tři příspěvky s tímto pojmenováním, jejichž jsi autorem. Můžeš říci, co na těchto videích nalezneme?
Mobirise

Karel: Ano hledal jsi dobře. Zatím mám tři videa s tímto pojmenováním. Názvy se liší jen arabskou číslicí. Mohl bych podle literárních zvyklostí říci, že se jedná o trilogii.
To jdeš krajem a hledáčkem fotoaparátu se rozhlížíš. Někde malebná krajina, jinde rukou člověka nedotčené rozeklané skály vyvěrající z nitra země. Na jiném místě kostelík, pomníček a lidská obydlí, jimiž člověk přispívá někdy zdařile, někdy méně, k výrazu krajiny. Očima koukáš 

Karel s ChC v Eisenachu 2017                         hledáčkem a v uších už slyšíš krásné melodie, které 
                                                                               pro tu nádheru byly básníky melodií napsány.

K ozvučení snímků jsem zvolil symfonickou báseň Bedřicha Smetany Má vlast, proto mi pro vyznění jednotlivých videí vyhovuje více termín filmové básně Rodným krajem (1-3). Například k videu „Rodným krajem 1“ sestaveném z fotek kolem obcí a míst poblíž Trutnova jsem použil hudbu B. Smetany Má vlast - Z českých luhů a hájů. 

Z kterého období jsou zde použité fotografie?

Karel: Znalci našeho kraje poznají, že mnohé fotky sahají i do nedávné historie. Převážná část použitých snímků však byla pořízena po roce 2011. Požadavky na rostoucí kvalitu obrazu mě donutil vyřadit řadu snímků z minulosti, i když ráz krajiny se v daném místě dodnes nezměnil a světelná scéna se mi na vyřazených snímcích zdála tenkrát příznivější. Vývoj v digitální fotografii však udělal mílové kroky k lepšímu, proto jsem některé vyřadil.

 Použité fotografie jsou tvoje, nebo jsi použil také fotografie někoho jiného?

Karel: Aby video bylo poutavé, živé, prostě ke koukání a souznělo s hudbou, spotřebuje množství snímků. K tvorbě tohoto součtem třiceti šesti minutového dílka jsem použil kolem 650 obrázků, abych co nejpravdivěji vyprávěl příběh našeho kraje. Tam kde mi chyběly obrázky, doplnil jsem je od přátel, nebo z povoleného zdroje na internetu. Bylo jich kolem třiceti. Zdroj jsem uvedl na snímku případně i v titulcích.
Mobirise
                                          V současnosti v nouzi na výletě lze použít i mobil.
                                                 Časné jaro 2017 ve Lhotě u Trutnova
        

Rodným krajem I.díl

Místa poblíž Trutnova

Na školách se blíží doba školních výletů. Zaslechl jsem vyjádření jednoho žáka, který říkal, že nikam nejedou. Jenom prý někam v Čechách. A v Čechách prý je to „hnusný“, upřesňoval ten žák. Myslím, že z tvých videí je jasně vidět, že se ten žák neumí dívat.

Karel: Ten žák asi hledá něco jiného možná oslňující název destinace. Tak ten tady nemám, ale já zde v kraji bydlím rád a prošlapal jsem tu kdejakou cestu. Dovolím si parafrázovat z Jana Nerudy: "my dva už pili mnohou číši spolu a zapěli si z plných plic" , ale víte co, pojďte se podívat. Zde jsou ta videa - Rodným krajem.

Rodným krajem II.díl

Okolo Dvora Králové a Úpice

A ještě malá prosba. Prosím ať Vás nepohoršuje pramen Labe doprovázen Vltavou Bedřicha Smetany. Myslím, že jsme každý z nás slyšeli tu okouzlující hudbu na nejrůznějších místech, kde poblíž tekly různé řeky. Slyšeli jsme ji nejčastěji v koncertních sálech, tam kde neteče řeka žádná, a byli jsme unešeni. Každý z nás žije jinde a věřím, že každý má svůj kraj rád. Vždyť i na březích jiných řek se odehrávají svatby a lidské příběhy. Proč by se nás mělo dotknout, že tato hudba doprovodí řeku Labe, řeku do které Vltava po své krásné pouti nakonec dospěje. Věřím, že Bedřich Smetana nám radost ze své hudby přeje.

Rodným krajem III.díl

Místa poblíž Vrchlabí a Hostinného

This site was built with Mobirise