Mobirise


Cantilena z partnerského města Senica na Dnech evropského dědictví v Trutnově
září 2019

Mobirise

Dny evropského dědictví v Trutnově obohatí tento rok také vystoupení smíšeného pěveckého sboru Cantilena z partnerského města Senice. Tento sbor má bohatou tradici a díky všem jeho členům má také velmi úspěšnou současnost, naplněnou koncerty doma na Slovensku, ale i v zahraničí. V Trutnově vystoupí na zářiové akci „Dny evropského dědictví 2019“. Naše pozvání k rozhovoru přijali „Anna Klempová, organizačná vedoucí“ a „Mgr. Art. Jozef Chabroň, PhD. Art, dirigent“

Můžete stručně Cantilenu představit? Kolik členů sboru uvidíme v Trutnově?  

Cantilena: Spevácky zbor Cantilena vznikol ešte v roku 1971. Postupne došlo k jeho rozšíreniu a v roku 1976 začal vystupovať pod názvom MZUOS – Miešaný zbor učiteľov okresu Senica. Meno Cantilena prijal v roku 1984 pod ktorým pôsobí dodnes. Počet jeho členov sa ustálil na čísle 42, čo je aj počet spevákov, ktorých v Trutnove uvidíte. Poslaním zboru je prinášať radosť zo zborového spevu všetkým nielen naším priaznivcom, ale šíriť ju aj prostredníctvom vystúpení, pri rôznych slávnostných príležitostiach (výročie narodenia M.R. Štefánika, výročie ukončenia 1. svetovej vojny a vznik 1.ČSR, a mnohé iné), koncertoch a festivaloch, doma i v zahraničí. Každé dva roky organizujeme v Senici a Skalici medzinárodný festival zborového spevu, aby tak mohli ľudia z celého okolia poznať jeho krásu. Od roku 2016 spolupracujeme aj so Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, ktorý je súčasťou Slovenskej Filharmónie. Spolu s nimi sme napríklad vystúpili minulý rok (2018) na festivale Pohoda, kde sme uviedli Biblické písně od Antonína Dvořáka.

Hlavní dirigent Cantileny p. Josef Chabroň Mgr. Art. je současně sbormistrem Slovenského filharmonického sboru Bratislava. Cítí Cantilena zvýšené nároky profesionálního dirigenta? Kdo bude dirigovat v Trutnově?

Mobirise

Cantilena: AK – Počas vystúpení v Trutnove bude zbor dirigovať práve Dr. Chabroň. A zvýšené nároky? Je to určite pre každého z našich členov obrovská výzva a česť pracovať s dirigentom, ktorý je v súčasnosti jedným z najväčších profesionálov na Slovensku. Je však jednoznačné, že s jeho príchodom náš zbor posunul vpred po každej stránke. Neustále sa zlepšuje úroveň našich vystúpení, pán dirigent prináša aj 

 nový zaujímavý repertoár. Na druhej strane, ja z pohľadu speváka, si neskutočne cením jeho ľudský až rodinný prístup k nám ako spevákom, čo našu spoluprácu výrazne uľahčuje. JCH – Mám veľké šťastie, že môžem viesť spevácky zbor Cantilena. Sú to výborní speváci a skvelí ľudia. Je to taká moja druhá rodina. Veľmi ma teší, že sa spoločne neustále zlepšujeme. Snažím sa aj prinášať nové prvky do repertoáru, aby sme tak mohli divákom prinášať stále nové zážitky.  

Víme o vašem sboru, že se vám podařilo vydat profesionální nahrávky na CD. Bylo to jedno CD, nebo jich bylo více.

Cantilena: Počas rokov sa nám podarilo vydať jednu LP platňu a tri CDčká. Posledné CD nám vyšlo práve minulý rok a krstili sme ho na XXII. Medzinárodnom festivale zborového spevu v Senici.

Kde jste CD nahrávali a jak to probíhalo. Byly nahrány všechny písně najednou?

Cantilena: Naše posledné CD vznikali v nahrávacom štúdiu v Dolních Bojanovicách (okres Hodonín). Bolo by to určite nádherné , keby sa nám to podarilo nahrať všetko naraz, ale CD sme nahrávali v tomto prípade počas dvoch víkendov, keďže naši členovia majú svoje vlastné zamestnania. Na nahrávaní CD sa podieľali aj iní, najmä náš korepetítor Roman Blaha, potrebovali sme čas prispôsobiť všetkým. A samozrejme tomu predchádzalo mnoho hodín opakovania skladieb na skúške, aby nám to šlo čo najrýchlejšie.
 
Máte místa, kam se se svým zpěvem rádi vracíte? Vyjíždíte zpívat do zahraničí?

Cantilena: Nepovedala by som, že máme špeciálne miesto kam by sme radi vracali, okrem domácej scény. Tešíme sa z každého nášho vystúpenia, či už je to malá obec, alebo veľký koncert ako to bolo v prípadu vystúpenia na festivale Pohoda, kde sa zúčastnilo okolo 30 000 poslucháčov. Náš zbor počas svojej histórie precestoval takmer celú Európu (Španielsko, Francúzsko, Nemecko, Srbsko, Maďarsko, Taliansko, Chorvátsko, Slovinsko, Švajčiarsko, Grécko, Poľsko, Bulharsko) a Turecko. Teší nás spolupráca s viacerými českými zbormi a do Čiech sa vždy radi vraciame, lebo sa tu cítime ako doma.

Mobirise
                                                 Caantilena vystoupení 2016

Na které vaše zahraniční vystoupení nejvíce vzpomínáte? 

Cantilena: Moji starší kolegovia vždy spomínajú na koncerty vo Francúzsku v roku 1978. Ja som vtedy ešte nebola aktívnym členom, iba poslucháčom. Ja osobne najradšej spomínam na vystúpenie v Budapešti v Matyášovom chráme (kostol Najsvätejšej Panny Márie). Okrem samotných vystúpení je však úžasné stretávať sa s ľuďmi, ktorí majú rovnaké záujmy a tešia sa zo spevu rovnako ako my. Keď sme napríklad boli na koncertnom zájazde v Latine v Taliansku, tak pri spoločnej večeri sa zrazu začali spievať úryvky z Nabucca.

Častým problémem pěveckých sborů bývá zajištění mužské složky. Jak je na tom Cantilena.

Cantilena: Tak, ako všetci ostatní, mužov, obzvlášť mladších, by sme aj na rukách nosili (☺). Bohužiaľ aj nám tvoria muži menšiu časť zboru. Ak by ste mali nejakých k dispozícii, určite ich k nám môžete poslať.

Jak se vám daří přilákat mladé zpěváky?

Cantilena: Nuž, toto je náš odveký problém. Aj napriek úzkej spolupráci so Základnou umeleckou školou, máme problém prilákať mladých členov do zboru.
 
Jak často a kde zkoušíte? Máte zavedený cyklus koncertů během roku?

Cantilena: Cantilena skúša pravidelne, a to každý utorok v priestoroch MsKS Senica. Okrem pravidelných skúšok mávame minimálne raz do mesiaca aj špeciálne sústredenie – ich počet závisí vždy od pripravovaného programu. Voľno si dávame len cez letné prázdniny. Túto tradíciu sme tento rok však už stihli porušiť, lebo máme za sebou koncertné turné (21.-25.07.) po troch hlavných mestách stredoeurópskych krajín a to Viedeň, Bratislava a Praha. Nemáme stály zavedený cyklus koncertov, okrem každoročného vianočného koncertu a nášho festivalu (každé dva roky). Ostatné nechávame viac-menej na to čo nám hudobný život prinesie, prípadne sami hľadáme možnosti, kde by sme mohli ísť vystupovať.

Mobirise
                                                     Cantilena na cestách

Náš sbor Chorea Corcontica byl minulý rok u Vás v Senici na festivalu sborového zpěvu. Za tuto akci, která se nám líbila, moc děkujeme. Cílená otázka pro zvažování o nastartování podobného záměru v Trutnově. Co považujete za důležité pro pořádání festivalu sborového zpěvu? Můžete odtajnit výši nákladů? Kdo se podílí na hrazení nákladů vašeho festivalu?

Cantilena: Za najdôležitejšie pri takejto udalosti, určite považujeme dve veci – náš záujem a ochotu urobiť niečo navyše a potom finančné zabezpečenie. Ako sa hovorí, kde je vôľa, tam je cesta. Náš zbor funguje ako oficiálna súčasť mesta Senica, ktoré nás spolufinancuje. My zase na oplátku sa snažíme mesto reprezentovať ako najlepšie vieme. Nášmu festivalu teda výrazne pomáha podpora mesta Senica a jeho predstaviteľov. Bez ich podpory a spolupráce, by takýto festival nikdy nemohol fungovať. V neposlednom rade je to Občianske združenie Cantilena, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou nášho zboru, cez ktoré sme schopní získavať rôzne finančné projekty, či už z Mesta Senica, VÚC Trnava alebo Ministerstva kultúry SR.

Jaký vzkaz máte pro trutnováky, aby si přišli Cantilenu poslechnout? Víte už, co nám zazpíváte?

Cantilena: Presný repertoár zatiaľ nemáme, budú to však skladby prevažne sakrálneho charakteru od svetových majstrov, slovenské ľudové a nejaké malé prekvapenie. Veríme, že nesklameme Vaše očakávania a náš zbor prinesie Vašim poslucháčom to, čo je medzi nebom a zemou – a to je nádherná hudba. 

Mobirise
                                                         Cantilena na cestách

Děkujeme za rozhovor a těšíme se na vystoupení na Dnech evropské ho dědictví v sobotu14. září 2019 ve 14 hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Trutnově Poříčí a v neděli 15. září 2019 v 15 hodin v kostele Narození Panny Marie v Trutnově.
Za sbor Chorea Corcontica se ptali Štěpán a Jan Vojáčkovi, za Cantilenu odpovídali organizačná vedúca Anna Klempová a dirigent a umelecký vedúci Jozef Chabroň.

P.S.Zpěvákum z našeho parnerského města, přejeme, aby se jim u nás líbilo tak, jako se nám libilo u nich doma
                                                                                          

This website was started with Mobirise template