O nás

My zpíváme rádi, to jsou úvodní slova sonetu, kterým se náš sbor představuje svým posluchačům. Radost, kterou její autor, úpický učitel umělecké školy, Zdeněk Möglich vložil do jejích not, jde všem účinkujícím opravdu od srdce. A tato radost ze zpěvu spojuje všechny členy sboru Chorea Corcontica z Trutnova.
Chorea Corcontica byla založena v roce 1982 jako ženský pěvecký sbor. Prvním sbormistrem a spoluzakladatelem byl Václav Hatle, středoškolský profesor gymnázia v Trutnově. Tehdejší repertoár, opírající se o ženské hlasy, stál především na lidové písni v úpravách pro sborový vícehlasý zpěv.
V roce 1990 se taktovky šéfdirigenta ujala jako nový sbormistr Eva Slaninová, která v jeho čele stojí dodnes. Pod jejím vedením se sbor rozšířil o mužské hlasy. Tím se otevřel prostor pro nový repertoár, který je velice rozmanitý. Zpíváme jak světskou tak duchovní hudbu. Lidová píseň zde však zaznívá stále. Domníváme, že je také naší krásnou povinností zachovat tento národní klenot a předat ho dalším generacím.
Mezi klasiky, kteří patří k nabídce našeho sboru jsou: Mysliveček, Michna, Smetana, Händela, Verdi. Zpíváme však i současnou hudbu ze světové i české produkce. Nastudovali jsme skladby Jiřího Suchého a Šlitra, Johna LeNnona, Leonarda Cohena a dalších.
Zpěváci sboru nejsou profesionálové mají svá občanská povolání. Přesto si každý najde jednou týdně čas, aby se zúčastnil společných zkoušek. Scházíme se každé pondělí v Základní umělecké škole v Trutnově, na Krakonošově náměstí.
Přesto, že se nemůžeme pochlubit žádnými věhlasnými podii, kde vystupujeme, snažíme se přinášet lidem radost. A tak se naším pódiem často stávají domovy důchodců v Trutnově a jeho okolí. Koncertujeme také na náměstích a v kostelích blízkých měst. Naše téměř domácká scéna je síň Bohuslava Martinů v Trutnově. Bylo nás také slyšet i v trutnovském kulturním stánku UFFO. Náš soubor si rád vyjede na koncert i mimo Trutnov. Několikrát jsme zpívali polskému i německému publiku.
Kdybyste někdy šli kolem Hassova paláce v pondělí večer v Trutnově a slyšeli z jeho oken zpěv, tak to u klavíru sedí naše sbormistryně a my sedíme hlas vedle hlasu, v rukou máme noty a zpíváme a zpíváme a přináší nám to radost, protože my zpíváme rádi.

Mobirise

Vedení sboru    -  Eva Slaninová  -  sbormistr

Eva Slaninová je sbormistryní smíšeného pěveckého sboru Chorea Corcontica již od roku 1990. Ve své práci navázala na svého předchůdce a spoluzakladatele tohoto sboru Václav Hatle. Eva Slaninová získala pro tento sbor mužské hlasy. Původní ženský sbor se stal pod jejím vedením sborem smíšeným. Tímto zaznívá zpěv Chorea Corcontica ve větší škále barev. Původní repertoár, který stál převážně na lidové písni se rozšířil o skladby našich i světových autorů a to jak ve světské, tak duchovní hudební tvorbě.
Eva při své práci těží ze své bohaté pedagogické činnosti. Jako učitelka základní umělecké školy v Úpici působí již od roku 1975. Zde vyučuje hře na klavír a sborový zpěv.

Členové výboru - Chorea Corcontica, z.s.

Mobirise

Bohumil F. Maliňák

Mobirise

Marcela Karolína Maixnerová

Mobirise

Lenka Kasperová

Mobirise

Ivana Vlasáková

Mobirise

Jan Vojáček

HTML Maker