Kavárna

V roce 2004 zpracovala Naděžda Horáková z Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR výsledky výzkumu s anketní otázkou „Kam si chodíme posedět“. Výzkum byl prováděn mezi obyvatelstvem starším 15 let. Výzkumu se zúčastnilo 1 053 respondentů. Téměř čtvrtina dotazovaných, přesněji 23 % odpovědělo, že žádné pohostinské zařízení nenavštěvuje. 22% chodí do hospody, hostince nebo pivnice. 20 % chodí do restaurace. 8% pizzerie, 7% kavárna, 5% cukrárna, 4% vinárna, 3% bar, 2% čajovna, 2% navštěvuje jiný typ zařízení a 4% respondentů si nedokáže vybrat.
Stejnou otázku jsme si položili, když jsme se zamýšleli kam vás pozvat na kus řeči. Je zajímavé, že výzkum se soustředil na pohostinská zařízení, což má jistou logiku a bývá tam pěkně i když pěkně se dá popovídat leckde jinde, třeba na plovárně. Máme na mysli tu plovárnu z Vančurova Rozmarného léta. Jak ale známo tam už si povídá Marek Eben. Mohli bychom vás pozvat také na faru. To si pak musíte představit letní zahradu s rozkvetlými třešněmi a pod nimi malé loubíčko a na zahradním stole voní káva a bábovka a společně s panem farářem je tu také předseda správní rady místního pivovaru, pan učitel, knihovník a ještě jedna zdravotní sestra ze zdejší nemocnice. Je krásné poslouchat ty moudré lidi, jak všichni společně hledají odpověď na nejrůznější otázky. Je krásně vidět jejich potěšení z diskuze samotné jak, i když našli jen pramálo odpovědí na položené otázky, rozcházejí se jaksi šťastnější a poučenější. Po všelikém tom přemýšlení Vás nakonec pozveme do kavárny. Dá se tam posedět jak v zimě, tak v létě. S tím, že tam chodí jenom 7% lidí se netrapme, pro to abyste mohli diskutovat v parlamentu stačí 5%. Pojďte tedy do naší kavárny.
A ještě jedna malá prosba, či omluva. Věříme, že nám pozvaní hosté prominou, když jejich jména budeme uvádět bez všech titulů a to ať akademických či šlechtických a to i přesto, že máme v hluboké úctě jejich pracovní zařazení i jejich vzdělání. Příznivcům posezení v naší kavárně se chceme ukazovat v člověčí podobě, s tím co se nám podařilo i s tím, kde jsme šlápli vedle. Pojďte si přisednout, jsme rádi, že jste k nám přišli.  

Hovory v kavárně

Mobirise


S Ladou Kubovou trochu o zpívání, o Úpici a koníčcích, které nás těší 
                                                        březen 2023

Website Building Software